Cases

DSB GODS DB Cargo Danmark

Projektleder
Case: ISO 9001 certificering af DSB Gods

OPGAVER:

  • Indragelse af medarbejderne i  at opbygge en kvalitetshåndbog, hvor hver enkelt afdeling beskrev proceduren for deres område.
  • Virksomhedens repræsentant i forbindelse med ekstern audit, foretaget af Dansk Standard så virksomheden kunne blive certificeret.

Ledelsens opgave var at beskrive vision, mission samt værdier for hele godsområdet, samt undervise medarbejdere i at udføre procedurerne rigtigt hver gang.

www.dk.dbcargo.com/rail-danmark-dk


DANPLEJE Onemed

Kvalitetschef
Case:

OPGAVER:

  • At lukke afvigelser påpeget af Dansk Standard
  • Opdatere kvalitetshåndbøger
  • Undervisning af medarbejdere omkring korrekt brug af procedureinstrukser og hjælpeværktøjer.
  • Intern audit for at sikre korrekte procedurer og instrukser i forhold til udført arbejde.
  • Virksomhedens repræsentant i forbindelse med ekstern audit med henblik på re-certificering.

www.onemed.dk/Produkter/14304.1


BRANDE ENTREPRENØRSERVICE BES

Seniorproceskonsulent
Case: Virksomheden var blevet certificeret kort før min ankomst, og herfra var projektet lagt på hylden.

OPGAVER:

  • At få ledelse og bestyrelse til at erkende, at arbejdet med kvalitet er en fortløbende proces .
  • Klargøre virksomheden til inspektion fra kunder og certificeringsorganet.

www.bes.dk


PROTOCOL

Frivillig mentor for nyudnævnte ledere

OPGAVER:

  • Undervisning og coaching af de nye ledere, som skulle lære at tackle spørgsmål og håndtere opgaver, indenfor organisations-, ledelses- og personaleadministration